Školní rok 2012/2013

Akce školy ve školním roce 2012/2013.

Podzim

 • Začínáme s Kašpárkem
 • Vycházka na Hrba – KAPLIČKA
 • Divadlo v mateřské škole
 • Výlet ZOO Ohrada Hluboká
 • Návštěva: Pohádková půda - Borovanský mlýn
 • Dopoledne s Kašpárkem - pečení brambor v peci
 • Vycházka do Dobrkova
 • Návštěva : Kde bydlí paní učitelky
 • „Mateřinkové posvícení“ - akce MŠ Trhové Sviny
 • Zahájení práce s hlínou v keramické dílně v Domečku
 • Pozorování výlovu rybníka
 • Podzimní slavnost na zahradě: "Zamykáme zahrádku"
 • Odpoledne s našimi prvňáčky

Zima

 • Mikulášská nadílka
 • Výstava prací – Advent
 • Vystoupení dětí v DpS Chvalkov
 • Návštěva divadelního představení – Malé Divadlo ČB, Maruška a duch Vánoc
 • Vánoční den v MŠ a nadílka pro děti
 • Návštěva ZŠ Trhové Sviny před zápisem dětí do I. Třídy
 • Vycházka ke krmelci

Jaro

 • Pořádání 17. ročníku „Školkového masopustu“
 • Jarní slavnost – OTEVÍRÁNÍ ZAHRADY
 • Výukový program: Cassiopeia
 • Návštěva divadelních představení
 • Plovárna Borovany (duben, květen)
 • „Průvod čarodějnic“ - akce MŠ Borovany
 • Vycházka do Parízu
 • Akce: Ukliďme svět!
 • Pečení chleba v peci
 • Pěší výlet po naučné stezce – Hamr
 • Oslava Dne dětí – TÝDEN PRO RADOST
 • Školní výlet: Výlet vlakem
 • Sportovní den pro děti - olympiáda
 • Noc v mateřské škole - předškoláci
 • Slavnostní ukončení školního roku, rozloučení s předškoláky

Akce pro rodiče

 • Informativní schůzka pro rodiče - září
 • Adventní dílna akce pro rodiče (výroba věnců)
 • Vánoční besídka pro rodiče a veřejnost
 • Schůzka pro rodiče - leden
 • Oslava Dne matek – na školní zahradě
 • Slavnostní ukončení školního roku, rozloučení s předškoláky