Školní rok 2013/2014

Akce školy ve školním roce 2013/2014.

Podzim

 • Začínáme s Kašpárkem
 • Vycházka na Hrba
 • Hudební produkce v MŠ: Písničky pohádek
 • Výlet ZOO Dvorec
 • Dopoledne s Kašpárkem – pečení brambor v peci
 • Vycházka do Dobrkova
 • Pouštění draků
 • Návštěva : Kde bydlí paní učitelky
 • „Mateřinkové posvícení“ - akce MŠ Trhové Sviny
 • Zahájení práce s hlínou v keramické dílně v Domečku
 • Pozorování výlovu rybníka - Žár
 • Podzimní slavnost na zahradě : "Zamykáme zahrádku"
 • Odpoledne s našimi prvňáčky

Zima

 • Mikulášská nadílka
 • Výstava prací – Advent
 • Vánoční besídka pro rodiče a veřejnost
 • Vystoupení dětí v DpS Chvalkov
 • Návštěva divadelního představení – Malé Divadlo ČB
 • Vánoční den v MŠ a nadílka pro děti
 • Návštěva ZŠ Trhové Sviny před zápisem dětí do I. Třídy
 • Schůzka pro rodiče
 • Vycházka ke krmelci
 • Krýzovy jesličky- Jindřichův Hradec

Jaro

 • Masopust, návštěva dětí z MŠ T. Sviny
 • Jarní slavnost – OTEVÍRÁNÍ ZAHRADY
 • Výukový program: Cassiopeia
 • Návštěva divadelních představení
 • Plovárna Borovany (duben, květen)
 • Den čarodejnic
 • Vycházka do Parízu
 • Akce: Ukliďme svět!
 • Pečení chleba v peci
 • Pěší výlet po naučné stezce – Sv.Trojice
 • Oslava Dne dětí – TÝDEN PRO RADOST
 • Školní výlet s překvapením
 • Sportovní den pro děti - olympiáda
 • Slavnostní ukončení školního roku, rozloučení s předškoláky

Akce pro rodiče

 • Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí
 • Adventní dílna akce pro rodiče (výroba věnců)
 • Vánoční besídka pro rodiče a veřejnost
 • Schůzka pro rodiče - leden
 • Putování se zajíčkem- Velikonoce-společná akce s rodiči
 • Oslava Dne matek – na školní zahradě
 • Slavnostní ukončení školního roku, rozloučení s předškoláky