Školní rok 2014/2015

Co náš čeká v tomto školním roce 2014/2015.

Podzim

 • Začínáme s Kašpárkem
 • Vycházka na Hrba
 • Divadelní představení : dvě divadelní představení Trhové Sviny
 • Výlety Kde bydlíme Keblany , Mohuřice, Dobrkovská Lhotka
 • Dopoledne s Kašpárkem – pečení brambor v peci
 • Akce: Ukliďme svět
 • Návštěva HOPSARIA v Českých Budějovicích
 • Pouštění draků
 • „Mateřinkové posvícení“- pozvání MŠ Trhové Sviny
 • Zahájení práce s hlínou v keramické dílně v Domečku
 • Pozorování výlovu rybníka
 • Podzimní slavnost na zahradě :"Zamykáme zahrádku"
 • Odpoledne s našimi prvňáčky

Zima

 • Mikulášská nadílka
 • Výstava prací – Advent
 • Vánoční besídka pro rodiče a veřejnost
 • Vystoupení dětí v DPS Chvalkov
 • Divadelní představení Trhové Sviny
 • Vánoční den v MŠ a nadílka pro děti
 • Návštěva ZŠ Trhové Sviny před zápisem dětí do I. Třídy
 • Vycházka ke krmelci
 • Vítání občánků v obci

Jaro

 • Masopust, návštěva dětí z MŠ T. Sviny
 • Jarní slavnost – OTEVÍRÁNÍ ZAHRADY
 • Návštěva divadelních představení
 • Plovárna Borovany (duben, květen)
 • Den čarodejnic
 • Vycházka do Parízu
 • Oslava Dne matek – na školní zahradě
 • Akce: „Barevný týden“
 • Dopravní soutěž 3. ročník
 • Pěší výlet po naučné stezce
 • Oslava Dne dětí – TÝDEN PRO RADOST zapojení do akce
 • „Čteme dětem“
 • Školní výlet
 • Návštěva farmy Beranů
 • Sportovní den pro děti - olympiáda
 • Slavnostní ukončení školního roku, rozloučení s předškoláky

Akce pro rodiče

 • Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí
 • Adventní dílna akce pro rodiče (výroba věnců)
 • Schůzka pro rodiče – leden
 • Velikonoční dílna- společná akce s rodiči
 • Oslava Dne matek – na školní zahradě
 • Slavnostní ukončení školního roku, rozloučení s předškoláky