Školní rok 2015/2016

Co náš čeká v tomto školním roce 2015/2016.

Podzim

 • začínáme s Kašpárkem
 • vycházka na Hrba
 • divadelní představení: dle nabídek
 • pěší výlety do okolí MŠ a obce
 • akce: Jihočeské muzeum – výukový program
 • návštěva: „Bez bot“ v Českých Budějovicích
 • pouštění draků
 • "Mateřinkové posvícení" - pozvání MŠ Trhové Sviny
 • zahájení práce s hlínou v keramické dílně v Domečku
 • pozorování výlovu rybníka Žár
 • podzimní slavnost na zahradě: "Zamykáme zahrádku"
 • odpoledne s našimi prvňáčky
 • sběr kaštanů – návštěva Mysliveckého sdružení Mohuřice

Zima

 • Mikulášská nadílka
 • výstava prací – Advent
 • vánoční besídka pro rodiče a veřejnost
 • vystoupení dětí v DPS Chvalkov
 • divadelní představení Malé divadlo v ČB a dle nabídky
 • vánoční den v MŠ a nadílka pro děti
 • návštěva ZŠ Trhové Sviny před zápisem dětí do I. třídy
 • schůzka pro rodiče předškoláků
 • vycházka ke krmelci
 • vítání občánků v obci

Jaro

 • Masopust, návštěva dětí z MŠ T. Sviny
 • jarní slavnost – OTEVÍRÁNÍ ZAHRADY
 • návštěva divadelních představení dle nabídek
 • Den čarodejnic
 • výlet do Terčina údolí
 • oslava Dne matek – na školní zahradě
 • akce: "Barevný týden"
 • dopravní soutěž 3. ročník
 • pěší výlet po naučné stezce
 • oslava Dne dětí – TÝDEN PRO RADOST zapojení do akce "Čteme dětem"
 • školní výlet
 • návštěva farmy Beranů
 • sportovní den pro děti - olympiáda
 • slavnostní ukončení školního roku, rozloučení s předškoláky

Akce pro rodiče

 • informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí
 • Adventní dílna akce pro rodiče (výroba věnců)
 • schůzka pro rodiče předškoláků – leden
 • Velikonoční dílna- společná akce s rodiči
 • oslava Dne matek – na školní zahradě
 • slavnostní ukončení školního roku, rozloučení s předškoláky