Školní rok 2016/2017

Co náš čeká v tomto školním roce 2016/2017.

Podzim

 • Začínáme s Kašpárkem
 • Vycházka na Hrba
 • Divadelní představení : dle nabídek
 • Pěší výlety do okolí MŠ a obce
 • Výlet do ZOO Hluboká
 • Pouštění draků
 • "Mateřinkové posvícení" - pozvání MŠ Trhové Sviny
 • Podzimní slavnost na zahradě: "Zamykáme zahrádku"
 • Odpoledne s našimi prvňáčky
 • Sběr kaštanů – návštěva Mysliveckého sdružení Mohuřice

Zima

 • Mikulášská nadílka
 • Výstava prací - Advent
 • Vánoční besídka pro rodiče a veřejnost
 • Vystoupení dětí v DPS Chvalkov
 • Divadelní představení Malé divadlo v ČB a dle nabídky a prohlídka adventního města
 • Vánoční den v MŠ a nadílka pro děti
 • Vycházka ke krmelci
 • Vítání občánků v obci
 • Zahájení práce v keramické dílně

Jaro

 • Masopust, návštěva dětí z MŠ T. Sviny
 • Jarní slavnost – OTEVÍRÁNÍ ZAHRADY
 • Návštěva divadelních představení dle nabídek
 • Výukový program Cassiopeia
 • Den čarodejnic
 • Výlet do Terčina údolí
 • Oslava Dne matek – na školní zahradě
 • Akce: "Barevný týden"
 • Dopravní soutěž 4. ročník
 • Pěší výlet po naučné stezce
 • Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ Trhové Sviny
 • Oslava Dne dětí – TÝDEN PRO RADOST zapojení do akce "Čteme dětem"
 • Školní výlety
 • Návštěva farmy Beranů
 • Sportovní den pro děti - olympiáda
 • Slavnostní ukončení školního roku, rozloučení s předškoláky

Akce pro rodiče

 • Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí
 • Adventní dílna akce pro rodiče (výroba věnců)
 • Schůzka pro rodiče předškoláků – leden
 • Velikonoční dílna- společná akce s rodiči
 • Oslava Dne matek – na školní zahradě
 • Slavnostní ukončení školního roku, rozloučení s předškoláky