Školní rok 2018/2019

Akce školy ve školním roce 2018/2019.

Podzim

 • Výročí školy – 50 let od založení mateřské školy – akce
  • hledání pokladu
  • den otevřených dveří, skákací hrad v MŠ
  • divadelní představení v MŠ
 • pěší výlety do okolí MŠ a obce
 • drakiáda
 • výlet do Terčina údolí
 • sběr žaludů a kaštanů – spolupráce s mysliveckým sdružením Háj Mohuřice
 • Zahradní slavnost – zamykání zahrady: společná akce rodičů a dětí
 • Mateřinkové posvícení v Trhových Svinech – spolupráce s MŠ Trhové Sviny
 • odpoledne s našimi prvňáčky
 • návštěva policie ČR Trhové Sviny v MŠ
 • zahájení práce dětí v keramické dílně v Domečku
 • návštěvy divadelních představení

Zima

 • Adventní dílna – společná akce s rodiči a zájemci z obce
 • Mikulášská nadílka
 • divadelní představení v Trhových Svinech
 • Vánoční den v MŠ
 • Vánoční besídka pro rodiče dětí
 • vycházka ke krmelci
 • barevný týden v MŠ
 • MASOPUST
 • karneval

Jaro

 • Zahradní slavnost - odemykání zahrady
 • návštěva předškolních dětí v 1. třídě ZŠ Trhové Sviny
 • dopravní soutěž v Hopsariu
 • Čarodějnický rej
 • Den matek – odpoledne s maminkou
 • Den dětí – týden radostí
 • výchovný koncert
 • výlety
 • rozloučení předškoláků s MŠ