Školní rok 2019/2020

Akce školy ve školním roce 2019/2020.

Podzim

 • Pěší výlety do okolí MŠ a obce výlety do okolí MŠ a obce
 • Drakiáda
 • Výlet do Pořešína
 • Sběr žaludů a kaštanů – spolupráce s mysliveckým sdružením Háj Mohuřice
 • Zahradní slavnost – zamykání zahrady
 • Mateřinkové posvícení v Trhových Svinech – spolupráce s MŠ Trhové Sviny
 • Táto, pojď si se mnou hrát – společná akce s tatínky
 • Odpoledne s našimi prvňáčky
 • Návštěva policie ČR Trhové Sviny v MŠ
 • Zahájení práce dětí v keramické dílně v Domečku

Zima

 • Adventní dílna – společná akce s rodiči a zájemci z obce
 • Mikulášská nadílka
 • Divadelní představení
 • Vánoční den v MŠ
 • Vánoční besídka pro rodiče dětí
 • Vystoupení pro seniory na Chvalkově
 • Vycházka ke krmelci – nadílka pro zvířátka
 • Zimní školní olympiáda
 • MASOPUST
 • Karneval

Jaro

 • Zahradní slavnost - odemykání zahrady
 • Březen – návštěva knihovny ve Slavči
 • Návštěva předškolních dětí v 1. třídě ZŠ Trhové Sviny
 • Putování se zajíčkem – Velikonoce společná akce s rodiči
 • Čarodějnický rej
 • Oslava Dne země
 • Den matek – odpoledne s maminkou
 • Den dětí – týden radostí
 • Výchovný koncert
 • Výlety, plavba lodí
 • Školková olympiáda v Trhových Svinech
 • Rozloučení předškoláků s MŠ