O nás

Otevření školy

Milí rodiče,

uvědomujeme si, že omezení, která v naší zemi platí v souvislosti s koronavirem, mají negativní dopad na fungování společnosti.

Jedním z těchto negativních dopadů je i dopad na sociální rozvoj a vazby našich dětí. V souvislosti rozvolňováním omezujících opatření, která oznámila vláda ČR, obec Slavče, co by zřizovatel spolu s vedením mateřské školy, zvážilo a připravilo otevření mateřské školy po ukončení nouzového stavu.

Školka bude samozřejmě otevřena za zpřísněných hygienických opatření, která budou obnášet následující pravidla:

 • Omezený počet dětí pouze v jedné třídě mateřské školy
 • Do MŠ rozhodně nepatří dítě, které vykazuje jakékoliv příznaky onemocnění. Učitelky budou dětem při přijímání měřit teplotu, mají právo posoudit aktuální zdravotní stav dítěte a v případě zjištění rizikových příznaků dítě do MŠ nepřijmout nebo ho během dne poslat domů.
 • Předávání dětí bude probíhat postupně po zazvonění, kdy paní učitelka převezme dítě od rodičů, pomůže s převlečením, neprodleně si dítě musí (20 – 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu, udržovat odstupy 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Vyzvedávání dětí bude probíhat obdobnou formou, jako předávání. Rodiče budou zvonit.
 • Bude probíhat pravidelná dezinfekce třídy a všech prostor a dalších opatření, které vyplývají z manuálu MŠMT: PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020.
 • Mateřská škola bude otevřena především pro děti pracujících rodičů.
 • Účast dětí na předškolním vzdělávání nebude povinná.
 • Při příchodu dítěte budeme vyžadovat podepsání čestného prohlášení s vymezením rizikových skupin. Bez podepsání nebude vstup dítěti do MŠ umožněn.
 • Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny ,a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.
 • Aktivity budou voleny a organizovány tak, aby bylo možné větší, než obvyklou část dne trávit venku.
 • Vzhledem k umístění MŠ v obci a blízkosti volné přírody a lesa, umožnit určitému počtu dětí z nejstarší věkové skupiny opustit v rouškách areál mateřské školy.

Schváleno Radou obce usnesením č.8/2020 odst.1.písm.c, Opětovné zahájení provozu MŠ Slavče po ukončení nouzového stavu ČR, tj. 18.5.2020.

nase-skola

Naše mateřská škola byla postavena v roce 1968. Její budova stojí na návsi uprostřed obce obklopená zahradou. Do této jednotřídní mateřské školy chodilo 28 dětí. V posledních letech jsme nemohli uspokojit všechny zájemce o předškolní vzdělávání a tak v roce 2017 došlo k rozsáhlé rekonstrukci školy, díky které se kapacita školy navýšila na 40 dětí.

Máme dvě třídy, červenou pro mladší děti a zelenou pro děti starší a předškoláky. Vzniklo zázemí pro provozní a pedagogické pracovnice, zvětšila se školní kuchyně a má nové vybavení. Škola má venkovní terasu pro děti.

O děti se starají tři pedagogické pracovnice, ředitelka a dvě učitelky. Z provozních zaměstnanců je to školnice, vedoucí školní jídelny a kuchařka.

Pro naše děti pořádáme mnoho aktivit, výletů, navštěvujeme kulturní akce, spolupracujeme s MŠ Trhové Sviny, nejstarší děti navštěvují keramickou dílnu v Trhových Svinech. Pořádáme akce společně s rodiči. Naše mateřská škola je otevřena všem.

eu

Mateřská škola Slavče, příspěvková organizace se zapojila do výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, řídicího orgánu operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Školkový masopust

Každoročně pořádáme ŠKOLKOVÝ MASOPUST. Podporujeme v dětech kladný vztah k této tradici naší obce.