Aktivita

Vážení rodiče,

v této složité situaci a náročné době se na vás obracíme s nabídkou činností, které můžete v případě zájmu s dětmi realizovat. Na stránkách školky najdete nabídku různých aktivit – výtvarných, pracovních, hudebních atp.

Blíží se Velikonoce a to je čas pro jarní tvoření. Můžete si vybrat z řady námětů. Koledovat letos děti nebudou, ale mohou se naučit velikonoční říkadla a písničky. Přejeme všem rodičům i dětem, abyste si společné chvíle užili v klidu a pohodě a doufáme, že naše nápady a náměty k této pohodě přispějí.

Vaše paní učitelky

Milí rodiče,

ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro vás a vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům, k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich. Máte doma děti v předškolním věku, není tedy nutné (ani vhodné) je cíleně učit, není prospěšné je zatěžovat „školskými úkoly“ (například předkládáním pracovních listů). Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, která nabízíme:

 • věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte;
 • podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe – oblékání, hygiena…);
 • zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata…);
 • dbejte na pravidelný režim;
 • podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí…);
 • zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry „na něco“…);
 • s dětmi čtěte, každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky;
 • společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry;
 • využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity…);
 • povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité.
 • Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné. Využijme nabízené příležitosti k tomu, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si to rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu. Díky Vám všem.
Mgr. Hana Splavcová, Národní pedagogický institut České republiky

Básnička o roušce

hurvinek

Kam patří rouška?
Na pusu, nos a za ouška.
Chrání rodiče i děti,
když virus Korona kolem letí.
Sundáme ji za chviličku,
až doma-v našem pokojíčku.

Ruce

princezna

To jsou prsty, to jsou dlaně,
mýdlo s vodou patří na ně.
A po mýdle dobré jídlo
a po jídle zase mýdlo.

Čarovné zaklínadlo

Celý den si ruce hrají,
všechno možné osahají,
hračky, písek, botičky..
špinavé jsou ručičky!

Copak ručkám pomůže
a tu špínu přemůže?
Voda, mýdlo, umyvadlo,
to je správné zaklínadlo!

lifeofzuzka.com