O nás

ZÁPIS

k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Slavče pro školní rok 2024/2025
proběhne 6.5. a 7.5.2024 od 12:30 - 16:00 hod.

 • Potřebné formuláře jsou připravené ke stažení na webu školy (záložka organizace) nebo od 8.4.2024 si je můžete vyzvednout v mateřské škole.

 • Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31.8.2023 pěti let.

 • V určených dnech přineste žádost do MŠ, potvrzení od lékaře, rodný list dítěte a občanský průkaz pro zjištění totožnosti zákonného zástupce.

 • Pro komunikaci můžete využít email školy: info@msslavce.cz, tel.:386 323142, 728 186002.

 • Kritéria pro přijímání dětí do MŠ na www.msslavce.cz

 • V průběhu zápisu se mohou rodiče s dětmi seznámit s prostředím MŠ.

Co nás čeká v KVĚTNU:

 • 2.5. Pohádkové kino v MŠ
 • 7.5. Fotografování od 9h
 • 14.5. Odpoledne s maminkou od 16h na zahradě školky
 • 15.5. Keramika pro předškoláky , odjezd linkovým autobusem v 7:05
 • 16.5. Hudební výchova v MŠ
 • 21.5. Maminka a Budulínek - hrajeme si s písničkou
 • 23.5. výlet do Vodňan pro předškoláky odjezd v 7:00, návrat v odpoledních hodinách
 • 30.5. Výlet do Trocnova - skanzen
 • 31.5. zahájení Týdne radostí ke Dni dětí- skákací hrad na zahradě v MŠ

Co je to DEN S BATŮŽKEM

V tento den děti dostanou v MŠ svačinu do batůžku
a vydáme se na celodopolední edukační vycházku do okolí Slavče.
Prosíme, na tento den, přineste dítěti batůžek a vhodné oblečení na pobyt v přírodě.

skola

Naše mateřská škola byla postavena v roce 1968. Její budova stojí na návsi uprostřed obce obklopená zahradou. Do této jednotřídní mateřské školy chodilo 28 dětí. V posledních letech jsme nemohli uspokojit všechny zájemce o předškolní vzdělávání a tak v roce 2017 došlo k rozsáhlé rekonstrukci školy, díky které se kapacita školy navýšila na 40 dětí.

Máme dvě třídy, červenou pro mladší děti a zelenou pro děti starší a předškoláky. Vzniklo zázemí pro provozní a pedagogické pracovnice, zvětšila se školní kuchyně a má nové vybavení. Škola má venkovní terasu pro děti.

O děti se starají čtyři pedagogické pracovnice, ředitelka a tři učitelky. Z provozních pracovníků je to školnice, vedoucí školní jídelny a kuchařka.

Pro naše děti pořádáme mnoho aktivit, výletů, navštěvujeme kulturní akce, spolupracujeme s MŠ Trhové Sviny, nejstarší děti navštěvují keramickou dílnu v Trhových Svinech. Pořádáme akce společně s rodiči. Naše mateřská škola je otevřena všem.

Mateřská škola Slavče, příspěvková organizace se zapojila do výzv Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, řídicího orgánu operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

projekt

Školkový masopust

Každoročně pořádáme ŠKOLKOVÝ MASOPUST. Podporujeme v dětech kladný vztah k této tradici naší obce.

Podívejte se na video v galerii ročníku 2020/2021.