Školní rok 2012/2013

Advent

Adventní dílna

Dopravní soutěž

Exkurze učitelek v naší školce

Karneval

Mateřinkové posvícení

Odemykání zahrádky

Odpoledne s maminkou

Podzimní výlety

Týden pro radost

Výlet na farmu k Beranům

Rozloučení předškoláků